Statystyka
Odsłon : 1567735
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Start

Instalacje ppoż (SAP)

Systemy przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i życie ludzi. Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP ), umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia.System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnej.

centrala ppoż w fazie uruchamiania

 

System Alarmowania Pożarowego, składa się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu

Rozróżnia się następujące rodzaje instalacji:

 • instalacja konwencjonalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje
 • instalacja adresowalna o liniach otwartych – z reguły małe instalacje
 • instalacja adresowalna o liniach pętlowych – małe , duże i bardzo duże instalacje.

czujki ppoż. zamontowane na poddaszu.

Gdzie jest wymagana instalacja sygnalizacji pożarowej?
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109, poz. 719):

§ 28.1 Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5.000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2.500 m2;
2) teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3) kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4) budynkach służących celom gastronomicznym o liczbie miejsc powyżej 300;
5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1.500;
6) szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8) domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9) zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16) centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10.000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5.000-10.000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17) garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1.500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20) bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21) bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa

Zaleca się stosowanie instalacji SAP w:

 • Magazynach
 • Biurowcach
 • Halach produkcyjnych
 • Serwerowniach
 • Hotelach
 • Centrach informatycznych
 • Przedszkolach
 • Zakładach produkcyjnych
 • Magazynach chemicznych

czujka ppoż zamontowania w przebieralni

Stosowane przez nas systemy posiadają homologację oraz wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające go do użytku na terenie Polski w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia, co zapewnia naszym klientom najwyższą jakość bezpieczeństwa i gwarancję niezawodności.

Tagi:

instalacje p poż, p.poż, instalacje SAP, projektowanie instalacji ppoż, montaż instalacji przeciw pożarowych, projektowanie instalacji przeciw pożarowych, Chojnice, okolice Chojnic, czujka dymu, czujki dymu, czujki temperatury, czujniki temperatury, czujki liniowe, przycisk alarmu ppoż, centrale ppoż

Poprawiony (środa, 11 lutego 2015 14:10)